Czyszczenie separatorów tłuszczu

Kategoria: Porady

Jak działają separatory tłuszczu?

Separatory tłuszczu  służą do zatrzymywania i odseparowania nie rozpuszczonych substancji tłuszczowych i olejowych w ściekach bytowych.
Separatory tłuszczu stosuje się  m.in. w gastronomii , gdzie przyrządzane są duże ilości posiłków . Urządzenia pozwalają na właściwe odtłuszczanie, dzięki czemu zapobiegają przenikaniu tłuszczów i olejów do kanalizacji.

Separator tłuszczu - czyszczenieSeparatory tłuszczu to urządzenia gotowe do montażu, który jest niezwykle prosty ,związany z wykonaniem kilku czynności takich jak:

 • Umieszczenia separatora w odpowiednio przystosowanym miejscu, tam gdzie ma wykonywać swoją pracę (najczęściej w kuchni pod zlewem)
 • Podłączenie dostępnych w separatorze króćców  do przewodów kanalizacji.
 • Dokonanie  odpowiedniej konfiguracji i ustawienia nadstawki.
 • Zakaz wprowadzania odpadów do kanalizacji został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9 (ust. 2 pkt 1)  tej ustawy zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych.
 • Przepisy wskazują na posiadanie separatorów tłuszczu w placówkach żywieniowych tj. żłobki, przedszkola oraz w restauracjach, barach, hotelach, szpitalach itp.
 • Separator należy systematycznie oczyszczać ze zgromadzonego tłuszczu.
 • Tłuszcz po separatorze należy oddać do unieszkodliwienia.
 • Zgodnie z art. 3 (ust. 3 pkt 21 ) Ustawy o Odpadach unieszkodliwienie odpadów to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych (określonych w załączniku nr 6 do ustawy ) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska”.
 • Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu musi wykonać specjalistyczna firma, mająca decyzje i pozwolenia na zagospodarowanie odpadem.

Pomożemy Ci! Nasza oferta:

 • Odbieramy  odpad ze separatorów i bierzemy za niego pełną odpowiedzialność prawną
 • Podstawiamy bezpłatne pojemniki
 • Wystawiamy kartę przekazania odpadu
 • Systematycznie dzwonimy do klientów w celu ustalenia daty przyjazdu