Odpady medyczne – jak segregować?

Kategoria: Porady

Do jakich worków należy wrzucać odpady medyczne?

Odpady medyczne zakaźne należy umieszczać w workach czerwonych.

kod 18 01 02 *Odpady medyczne
kod 18 01 03*
kod 18 01 82*

Odpady medyczne niebezpieczne (specjalne) – należy umieszczać w workach żółtych

kod 18 01 06*Odpady medyczne
kod 18 01 08*
kod 18 01 10*

Pozostałe odpady należy umieścić w workach o innych kolorach np. czarnych i niebieskich

Jak uniknąć wysokich kar?

Jak segregować odpady medyczne

  1. Nie mieszaj odpadów medycznych o różnych kodach
  2. Nie mieszaj odpadów medycznych niebezpiecznych z zakaźnymi i pozostałymi
  3. Nie wrzucaj do worków igieł mimo tego,że są zabezpieczone plastikową nasadką.
  4. Nie wywoź odpadów poza miejsce ich wytwarzania.


Współpracując z nami, zyskujesz:

  • worki i pojemniki specjalistyczne na odpady medyczne
  • dowóz produktów gratis (jeżeli jesteś naszym klientem)
  • pomoc i doradztwo na temat odpowiedniej segregacji odpadów medycznych