Odpady weterynaryjne – podział i postępowanie

Kategoria: Porady

Wiesz już wszystko na temat odpadów, które wytwarzasz w gabinecie?

Oto artykuł, który odpowie Ci na wszystkie pytanie związane z odpadami weterynaryjnymi.

utylizacja odpadów weterynaryjnychOdpady weterynaryjne czyli powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt należy odpowiednio klasyfikować , zbierać, magazynować i transportować.

Zasady postępowania z odpadami weterynaryjnymi określa Ustawa z dnia 27 Kwietnia 2001 oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 Października 2010

Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych:

Odpady weterynaryjne zakaźne – kod 18 02 02* – zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, powodują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

Odpady weterynaryjne niebezpieczne – kody: 18 02 05* i 18 02 07* – zawierają substancje chemiczne,powodują choroby niezakaźne u ludzi lub zwierząt lub mogą być źródłem skażenia środowiska.

Odpady weterynaryjne pozostałę – kody: 18 02 01 , 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08 – nie posiadające właściwości niebezpiecznych.

Odpady weterynaryjne zakaźne i niebezpieczne należy unieszkodliwić.

 • selektywna zbiórka  odpadów musi odbywać się w miejscu ich powstawania.
 • każdy Lekarz Weterynarii jest odpowiedzialny za swoje odpady i musi przestrzegać zasad ich gromadzenia opisanych w Rozporządzeniu:

Wskazówki, którę pomogą Ci uniknąć kar:

 • Odpady niebezpieczne (zakaźne) , z wyjatkiem odpadów o ostrych końcach i  krawędziach , zbiera się do worków jednorazowego użycia koloru czerwonego z folii polietylenowej, nieprzeźroczystych, wytrzymałych, odpornych na działania wilgoci i środków chemicznych.
 • Odpady niebezpieczne (zakaźne) o ostrych końcach umieszcza się w pojemnikach jednorazowego użytku, sztywnych, odprnych na działanie wilgoci oraz na przekłucie bądź przecięcie. Pojemniki powinny być umieszczane w miejscu ich powstawania
 • Worki należy umieszczać na stelażach lub sztywnych pojemnikach, tak aby wywinięta na szerokość około 20 cm krawędź nie uległa skażeniu.
 • Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości umożliwiając bezpieczne zapięcie.
 • Nie dozwolone jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków.
 • Pojemniki oraz worki muszą być wymieniane nie rzadziej niż co 72 h..
 • W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka należy go w całości umieścić w większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.
 • Każdy pojemnik i worek musi posiadać oznakowanie zawierające :
  • kod odpadów w nich przechowywanych
  • siedzibę wytwórcy odpadów
  • datę zamknięcia.
 • Wytworzone odpady mogą być magazynowane do 48 h ( w niektórych przypadkach do 30 dni) w przeznaczonych do tego pomieszczeniach.

Współpracując z nami, zyskujesz:

 • pomoc w rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych z podziałem odpadów medycznych, kodami oraz zasadach postępowania
 • dostepność do  podstawy prawnej, ustaw, rozporządzeń