Postępowanie z odpadami medycznymi w Gabinetach i Przechodniach

Kategoria: Porady

Dowiedz się jak prawidłowo zagospodarować odpady medyczne w swoim Gabinecie.
Dzięki czemu ochronisz siebie i innych przed zakażeniem oraz unikniesz wysokich kar za łamanie przepisów.
Jaka jest podstawa prawna wskazująca obowiązek oddawania odpadów do unieszkodliwienia?

Prawidłowy sposób postępowania z odpadami medycznymi określa „ Rozporządzenie Ministra Zdrowia”  z dnia 30 lipca 2010 r.

W myśl Rozporządzenia odpady medyczne dzieli się na:

 • Odpady zakaźne:
  a)  kod 18 01 02* – odpady niebezpieczne zawierają części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do ich przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
  b)  kod 18 01 03 *– odpady niebezpieczne zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, co do których istnieją wiarygodne przyczyny,że wywołują choroby zakaźne.
  c)  kod 18 01 82* – odpady niebezpieczne , które zawierają pozostałości z żywienia pacjentów z oddziałów zakaźnych.
 • Odpady medyczne niebezpieczne (specjalne):
  to odpady medyczne o kodach 18 01 06* , 18 01 08*, 18 01 10*  – zawierają substancje chemiczne, powodują choroby niezakaźne u ludzi lub zwierząt lub mogą być źródłem skażenia środowiska. (m.in. chemikalia, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, odpady amalgamatu)
 • Odpady pozostałe:
  18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 – to odpady nie posiadające właściwości niebezpiecznych.(m.in. narzędzia chirurgiczne i zabiegowe)

Obowiązkowa instrukcja w każdym gabinecie.

 • Każdy gabinet lekarski musi być wyposażony w publicznie dostępną instrukcję postępowania z odpadami medycznymi (§ 9 rozp. Ministra Zdrowia z 23.08.2007 r.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2007r. Nr. 162, poz. 1153) .

Zasady postępowania z odpadami medycznymi:

 • Odpady niebezpieczne (zakaźne) , z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i  krawędziach , zbiera się tylko do worków jednorazowego użycia koloru czerwonego z folii polietylenowych, nieprzeźroczystych, wytrzymałych, odpornych na działania wilgoci i środków chemicznych.
 • Odpady niebezpieczne (zakaźne) o ostrych końcach umieszcza się tylko w pojemnikach jednorazowego użytku, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci oraz na przekłucie bądź przecięcie. Pojemniki należy umieszczać w miejscu powstawania odpadów.
 • Worki należy umieszczać na stelażach lub sztywnych pojemnikach,  tak aby wywinięta na szerokość około 20 cm krawędź nie uległa skażeniu.
 • Pojemniki i worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości umożliwiając bezpieczne zamknięcie.
 • Nie dozwolone jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków.
 • W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka należy go w całości umieścić w większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku
 • Każdy pojemnik i worek musi posiadać widoczne oznakowanie zawierające :pojemnik zakaźny oznaczenie
  kod odpadów w nich przechowywanych,
  siedzibę wytwórcy odpadów
  datę zamknięcia oraz informację identyfikującą osobę zamykającą pojemnik lub worek

 Współpracując z nami, zyskujesz:

 • informacje na temat  podziału odpadów medycznych na podstawie kodów
 • informacje na temat zasad postępowania z odpadami według ustawy
 • dostep do  podstawy prawnej, ustaw, rozporządzeń itp.