Odpady pokonsumpcyjne

Odpady pokonsumpcyjne

W związku z pytaniami przedsiębiorców w sprawie utylizacji odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych przedstawiam obowiązujące stanowisko w oparciu o przepisy prawne w przedmiotowej sprawie.

Czytaj całość