Miejsca przechowywania i czas magazynowania odpadów weterynaryjnych

Kategoria: Porady

Jak przechowywać odpady weterynaryjne?

 • Odpady weterynaryjneW odpowiednio przystosowanych  pomieszczeniach, wymaganych w  Rozporządzenu Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi
 • Pomieszczenia powinny:
  • posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
  • być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
  • posiadać drzwi wejściowe bez progu, których minimalna szerokość i wysokość powinnagwarantować swobodny wjazd i wyjazd środka transportu wewnętrznego oraz dostęp obsługi
  • posiadać wydzielone boksy w zależności od rodzajów magazynowanych odpadów medycznych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania;
  • posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza;
  • być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • być przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych i posiadać niezależne wejście.
 • W stacjonarnych  urządzeniach  chłodniczych, wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi

Jak powinien być czas magazynowania odpadów weterynaryjnych?

 • czas magazynowania odpadów zakaźnych (18 01 02) , nie może przekraczać 48 h (temperatura  10° C i wyżej) lub tak długo jak pozwalają na to warunki lecz nie dłużej 30 dni w temperaturze poniżej 10°C,
 • czas magazynowania odpadów niebezpiecznych (18 02 05* i 18 02 07*) i pozostałych (18 02 01 , 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08 ) może być dowolny w zależności od ich właściwości, lecz nie dłużej niż 30 dni.

Współpracując z nami, zyskujesz:

 • pomoc i doradztwo w sprawie odpowiedniego przechowywania i magazynowania odpadów weterynaryjnych
 • dostęp do  podstawy prawnej, ustaw, rozporządzeń