Utylizacja odpadów z warsztatów (serwisów) samochodowych i lakierni

Kategoria: Co utylizujemy?

Zakładając warsztat (serwis)  samochodowy, należy zadbać o to, aby spełniał on wszystkie wymogi związane z ochroną środowiska.Właściciel zakładu najczęściej  zleca działania związane z zagospodarowaniem odpadów profesjonalnej firmie, która świadczy usługi w tym zakresie (wymogi dotyczące ochrony środowiska określone są w dwóch ustawach: z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska oraz z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach).

Warsztat (serwis) samochodowy wytwarza  różnego rodzaju odpady, część z nich to odpady niebezpieczne do których należą m.in.: oleje przepracowane, filtry olejowe, opakowania po substancjach niebezpiecznych. Są one szczególnie groźne dla środowiska.

Jeżeli w ciągu roku zostaje wytworzone więcej niż 100 kg materiałów niebezpiecznych, wówczas konieczne jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Przeczytaj więcej na temat odbioru zużytego oleju samochowodwego.

W przypadku warsztatów samochodowych limit 100 kg zwykle zostaje przekroczony i uzyskanie decyzji jest konieczne.