Odpady gastronomiczne – odbiór!

Kategoria: Porady

Odpady gastronomiczne – odbiór !

Odpady gastronomiczne są wytwarzane przez nas codziennie! Gotując w domu możemy zauważyć, ile pozostaje przy tym odpadowych resztek  jedzenia.
Zakładając własną restaurację, bar  należy wziąć pod uwagę, że odpadów kuchennych (gastronomicznych) będzie o wiele więcej. Zgodnie z obowiązującym prawem  oraz systemem HACCP należy oddawać je firmie specjalistycznej,zajmującej się utylizacją!

Usuwanie  Odpadów  Gastronomicznych:

Odpady gastronomiczne powstają w różnych jej obszarach. Można je podzielić na trzy kategorie:

 • produkty zepsute lub po upływie terminu ich przydatności.
 • odpadki powstałe na etapie przygotowywania potraw.
 • resztki jedzenia (pozostałości na talerzach gości)

 

Odpady Gastronomiczne – dlaczego stanowią problem?

 • fermentują i psują się ,co powoduje specyficzny , nieprzyjemny zapach, który może odstraszyć klientów i utrudnić codzienną pracę
 • zaległe odpady jedzenia mogą być idealną pożywką dla gryzoni, owadów oraz bakterii!

Systematyczne magazynowanie i oddawanie odpadów gastronomicznych firmie uprawnionej do odbioru tych odpadów zapewnia porządek w miejscu pracy oraz bezpieczeństwo podczas kontroli Sanepidu!

odpady gastronomiczne -epak

Postępowanie z odpadami kuchennymi – skrót prawa!

 • Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolują zakłady gastronomiczne znajdujące się pod  ich nadzorem! (ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności żywienia (Dz.U. z 2010r.  Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).

 

 •  Sanepid kontroluje postępowanie z odpadami gastronomicznym oraz sprawdza dokumentację, umożliwiającą identyfikację odbiorców!

W trakcie prowadzonych kontroli sanitarnych w obiektach żywienia zbiorowego wymagane są:

 • umowa zawarta z firmą specjalistyczną na odbiór odpadów gastronomicznych
 • dokument potwierdzający odbiór odpadów – kartę przekazania odpadu!
 • Zabrania się wprowadzania do wód odpadów ciekłych! (art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póź. zm.)
 • Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym. (ustawa o odpadach art. 9 ust. 2 pkt 1  )
 • W zakładach produkcji i obrotu żywnością odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne oraz inne śmieci muszą być składowane w zamykanych pojemnikach, odpowiednio skonstruowanych ,łatwych  do czyszczenia i dezynfekcji. ( rozdział VI „Odpady żywnościowe” rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny Środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r., str. 1)
 • Kategorycznie zabrania się dokarmiania zwierząt gospodarczych ze względu na zanieczyszczenia drobnoustrojami
 • Zgodnie z obowiązującym prawem zabrania się unieszkodliwiania odpadów gastronomicznych przy użyciu młynków koloidalnych!( Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z póź. zm.)

 

Sposoby unieszkodliwiania odpadów gastronomicznych w zależności ich rodzaju.

 

 • recykling, unieszkodliwienie odpadów gastronomicznych w biogazowi
 • kompostowanie odpadów gastronomicznych na pryzmach
 • utylizacja odpadów gastronomicznych (w skrajnych przypadkach)

odpady-kuchenne

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

OFERTA DLA GASTRONOMII

Właśnie skończył się Twój problem z odpadami!

Odbierzemy  odpady gastronomiczne!

 • resztki jedzenia
 • odpady z kat. III
 • przeterminowaną żywność

 

 •  Wystawimy odpowiedni dokument (kartę przekazania odpadu) ► zyskujesz bezpieczeństwo ► i już nie boisz się kontroli.
 •  Odbierzemy  pojemnik raz w miesiącu lub częściej jeśli wystąpi potrzeba ► systematyczny odbiór zapobiega fermentacji odpadków i wydobywania się nieprzyjemnego  zapachu.
 • Odbierzemy  olej spożywczy oraz tłuszcz z separatorówkompleksowa obsługa    jedna firma = wiele korzyści!
 • Zapewnimy Ci czysty, zdezynfekowany pojemnik 60L z szczelną pokrywą ► zyskujesz  porządek  ► nie martwisz się o sposób przechowywania odpadu.
 • Oferujemy niską cenę, dopasowaną indywidualnie do potrzeb klienta ► która zawiera : odbiór, transport i utylizację, wypełnianie dokumentów, doradztwo, szkolenia.
 • Świadczymy kompleksowe usługi ► usługi DDD , odbiór odpadów przemysłowych, sprzedaż środków bhp, myjąco-dezynfekującychoszczędzasz , dostają nawet – 50 % na kolejną usługę!

 

       Zapraszamy do współpracy!