Separatory amalgamatu i odbiór amalgamatu

Kategoria: Porady

W jaki sposób utylizować amalgamat by postępować zgodnie z przepisami?

Zgodnie ze zmianami w prawie, które obowiązują od 01.01.2019 roku, gabinety dentystyczne zostały zobligowane do zakupu separatora amalgamatu. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. Tym samym stomatolodzy staną przed zagadnieniem natury praktycznej, co robić z odpadami amalgamatu dentystycznego?

Odpady medyczne procedury

Procedury dotyczące odpadów medycznych, precyzują, że lekarze nie powinni wyrzucać amalgamatu z odpadami medycznymi czy stałymi. Niedozwolone jest też wylewanie amalgamatu do ścieków, dotyczy to również płukania separatora w zlewie. Amalgamat dentystyczny zawiera bowiem około 50% niebezpiecznej rtęci, a także metale ciężkie m.in.: miedź, cynę i cynk. Rtęć przedostająca się do wody, jest bardzo łatwo pochłaniana przez zwierzęta, przez co trafia do ludzkiego łańcucha pokarmowego.

Ryby spożywające amalgamat, lądują na naszych

talerzach, co naraża ludzi na kontakt z rtęcią.

Utylizacja odpadów

Nie powinno się umieszczać w pomarańczowych torbach na śmieci: amalgamatu, wolnej rtęci, usuniętych zębów z amalgamatem czy zużytych kapsułek z rtęcią. Podczas spalania bowiem, szkodliwe substancje przedostałyby się do środowiska. Powyższe wytyczne dotyczą rzecz jasna całego personelu medycznego i powinien on zostać odpowiednio poinstruowany jak postępować z amalgamatem.

Karta przekazania odpadów amalgamatu

Karta przekazania odpadów powinna zostać prawidłowo wypełniona, jest to związane z obowiązkiem ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Istotną kwestią jest przechowywanie dokumentacji z wytwarzania oraz usuwania resztek amalgamatu. Nie należy zapomnieć o kwestii jaką jest identyfikowalność odpadów, utylizując amalgamat należy zawrzeć informacje takie jak: imię i nazwisko czy dane kontaktowe dostawcy i właściciela odpadów W trakcie kontroli inspektorzy mogą poprosić o dostęp do dokumentów, by sprawdzić czy przestrzegane są przepisy. Dokumentacja powinna zawierać m.in. informacje dotyczące: zawartości pojemnika z odpadami oraz tego kiedy specjalistyczna firma odebrała niebezpieczne odpady.

Odbiór amalgamatu

Podjęcie  z nami współpracy, sprawi, że to na firmę Epak scedujesz obowiązek utylizacji amalgamatu. Epak działa zawsze zgodnie z literą prawa. Otrzymasz od nas niezbędną dokumentację, którą będziesz mógł przedłożyć w razie kontroli pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej. Nasz firma ma wieloletnie doświadczenie, funkcjonując na rynku od ponad 11 lat. Odbierzemy Twój separator amalgamatu, w celu dezynfekcji oraz czyszczenia. Sugerujemy by robić to raz w ciągu roku, w ten sposób nie będą zachodziły szkodliwe reakcje chemiczne wewnątrz separatora.

Szczegółowe wytyczne dotyczące tego w jaki sposób składować amalgamat, mają przyczynić się do większej troski o środowisko naturalne. W przyszłości (orientacyjnie mowa o 2030 roku), w planach jest stworzenie rozwiązań zakazujących użycia amalgamatu stomatologicznego. Póki co należy używać separatora spełniającego normę ISO 11143, znajdziesz go na stronie https://czystygabinet.pl/215-separator-amalgamatu-sedymentacyjny-isg1.html i przestrzegać prawa w zakresie utylizacji odpadów.

Skoncentruj się na wykonywaniu swojej pracy, utylizacją zajmiemy się my!

Zapraszamy do podjęcia współpracy z naszą firmą!

Zadzwoń pod numer telefonu 62 501 75 60 lub napisz do nas na adres e-mail: biuro@epak.com.pl i zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty.

Separator amalgamatu znajdziesz w naszych sklepach:

https://czystygabinet.pl/215-separator-amalgamatu-sedymentacyjny-isg1.html

https://www.ekotu.pl/Separator-amalgamatu-sedymentacyjny-ISG