Co utylizujemy?

Firma Epak świadczy usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz innych niże niebezpieczne.

Odbieramy i utylizujemy:

 • Zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie
 • Zużyty sorbent, odpady ropopochodne
 • Odpady produkcyjne, po produkcyjne
 • Przeterminowaną żywność, oleje posmażalnicze
 • Odpady z tworzyw sztucznych
 • Zużyte źródła światła zawierające rtęć
 • Zużyte akumulatory
 • Sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze
 • Sprzęt elektroniczny, monitory, komputery

Oraz:

 • Przeterminowane chemikalia i odczynniki zawierające substancje niebezpieczne
 • Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • Odpady medyczne i weterynaryjne
 • Termometry rtęciowe
 • Przeterminowane lekarstwa

Ponadto mamy możliwość odbioru każdego innego odpadu pozostałego w Państwa firmie.